Главная Контакты Карта сайта
Турбодетендерная техника и нефтегазопромысловое оборудование
Русский | English

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОГАЗ"
(код за ЄДРПОУ 00158787, місцезнаходження м.Харків, пров.Троїцький, 6/4)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 19.04.2018 о 10:00 за адресою:
м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зала.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.30, час закінчення реєстрації – 09.50.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 13.04.2018.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Перелік питань:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

   
© 2008 ЧАО «Турбогаз»
61003, г. Харьков, пер. Троицкий, 6/4
тел./факс: +38 (057) 715-16-09, 715-16-21, 715-16-13
turbogaz@ukr.net
oao@turbogaz.kharkov-ua.com
контакты